به نظر شما بهترین نوع خرید اینترنتی کدام است؟
ارسال از طریق تیپاکس و پرداخت درب منزل :
275 نفر - 22.46%
ارسال پستی و پرداخت آنلاین :
524 نفر - 42.81%
ارسال از طریق باربری و پرداخت آنلاین :
121 نفر - 9.885%
ارسال از طریق باربری و پرداخت در باربری (و تحویل محصول) :
280 نفر - 22.87%
ارسال پیکی و پرداخت آنلاین :
24 نفر - 1.960%