• تیغه یدکی وجین کن نوسانی (علفزن دستی)
 • تیغه های یدکی وجین موتوری چنگکی نوع پرچی (الحاقی علفتراش)
 • وجین کن موتوری با هر دو تیغه تخت (غلتکی) و تیغه های چنگکی پرچی، الحاقی علفتراش
 • وجین کن موتوری چنگکی، الحاقی شخمزن علفتراش (نوع پرچی)
 • خار یدکی وجین کن موتوری (الحاقی شخمزن علفتراش)
 • دستگاه برداشت زعفران مدل F.K301
 • دستگاه برداشت زعفران مدل F.K 302
 • تیغه های یدکی وجین موتوری چنگکی نوع پیچی (الحاقی علفتراش)
 • وجین کن موتوری غلتکی (تیغه مورب)،الحاقی علفتراش (شخمزن)
 • وجین کن موتوری با هر دو تیغه تخت (غلتکی) و تیغه های چنگکی پیچی، الحاقی علفتراش
 • وجین کن موتوری چنگکی، الحاقی شخمزن علفتراش (نوع پیچی)
 • وجین کن موتوری غلتکی (تیغه تخت)، الحاقی علفتراش (شخمزن)
 • کارت آبی حشره (چسب حشره)، طرح دار
 • وجین کن نوسانی (علف زن دستی)
 • کارت زرد حشره (چسب حشره، دارای مواد جاذب مگس)، کارتن 400 تایی
 • کارت زرد حشره (چسب حشره، دارای مواد جاذب مگس) کارتن 1000 عددی
 • کارت زرد حشره (چسب حشره)، طرح دار
 • کارت زرد حشره (چسب حشره)
 • آبسردکن داخل جعبه اتوبوس طرح F.K504
 • یخچال فریزر کامیونی (زیر جای خواب) مدل F.K601
 • دستگاه شستشوی بذر خربزه مدل F.K401
 • آبسردکن اتوبوسی (مجهز به تصفیه آب) مدل F.K501
 • نشاکار چغندرقند (پانچر)
 • آبسرد کن اتوبوسی طرح سردا (F.K502)
 • وجین کن نوسانی (علف زن دستی)
 • دستگاه شستشوی بذر خربزه، طالبی و گوجه فرنگی، مدل F.K402
 • کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 103
 • کمباین برداشت پنبه (غوزه چین) مدل F.K 102
 • کمباین برداشت پنبه (وش چین) مدل F.K 201
 • کمباین برداشت پنبه (غوزه چین، مجهز به سیستم جدا کننده وش از غوزه) مدل F.K101